Positiv dialog med Ultras!

Vi har hatt møte med representanter for Ultras og supporterkoordinator Line Duus for å finne ut om det er et grunnlag for samarbeid, og hvordan dette bør være. Det ble et positivt møte, hvor det var enighet om at vi må legge ting bak oss og samarbeide på tribunen til det beste for idrettsklubben, på tross av uenigheter og ulikheter ellers. Seriestart nærmer seg, og det er viktig å koordinere det som skal skje på tribunen.

Dialogen dreide seg mest om tribuneliv, og vi diskuterte både tifoshow, pyro og sang. Det ble blant annet knyttet kontakter mellom tifoansvalig i Tigerberget og Ultras.

160411-303 (2)

Ståfeltet på T1 er for engasjerte, syngende supportere, og det forventes at alle deltar aktivt i sang og gjennomføring av tifo show.

Ultras ønsker å stå der de har vært de siste årene, og Espen «Eppo» Iversen vil fungere som forsanger og den som i hovedsak skal starte sanger. Han skal ha sentral plassering foran på skrått mellom Ultras og Tigerbergets tifogruppe, og vil bli godt synlig for alle. Det er stor enighet om at det er viktig at vi samler oss mest mulig på tribunen. Det vil derfor ikke være tillat for noen å stå ved gjerdet bak mål, alle skal være på tribunen. Supporterkoordinator skal ta dette videre med vaktene på stadion, som vil stå forhåndhevingen av dette.

Tigerberget-125x125