Referat fra årsmøtet

Årsmøte gjennomført 17. januar.

Nytt styre valgt:

Kai Rune Karlsen, leder (gjenvalgt)
Alf Thomas Tønnessen, nestleder (nyvalgt)
Ole Anders E. Ellingsberg, styremedlem (gjenvalgt)
Hilde Caspersen, styremedlem (gjenvalgt)
Christina Bråten, styremedlem (nyvalgt)
Nina Kornbrekke, 1. varamedlem (nyvalgt)
Jan Ivar Vevle, 2. varamedlem (nyvalgt)