Publisert under 2024

ÅRSMØTEREFERAT 15.01.2024

Sted: Sparebanken Sør Arena (Start En Pøbb, inngang 1). Kl 1905

30 stemmeberettigede fremmøtte på årsmøtet.

Årsmøtet startet kl 1935 etter at Sveinung Valvik, konstituert daglig leder i IK Start, hadde et
innlegg og orienterte om hva som skjer fremover i klubben.

Les mer «ÅRSMØTEREFERAT 15.01.2024»