Styret 2023

Årsmøtet 16. januar 2023 har valgt følgende tillitsvalgte 

  • Kai Rune Karlsen, leder (gjenvalgt) – valgt for 2 år 
  • Alf Thomas Tønnessen, nestleder (gjenvalgt) – valgt for 2 år
  • Ole Anders E. Ellingsberg, styremedlem (gjenvalgt) – 1 år
  • Hilde Caspersen, styremedlem (gjenvalgt) – valgt for 1 år
  • Mina Kanchan Løyning, styremedlem (nyvalgt) – valgt for 2 år
  • Nina Kornbrekke, 1. varamedlem (gjenvalgt) – valgt for 2 år
  • Jan Ivar Vevle, 2. varamedlem (gjenvalgt) – valgt for 1 år