Innkalling til årsmøte 15. januar 2024

Tigerberget IK Start supporterklubb innkaller med dette sine medlemmer til årsmøte 2023.

Sted: Sparebanken Sør Arena (Supporter-pøbben v/inng:1)
Tidspunkt: Mandag 15. januar 2024 kl 19:05

Møtet vil være åpent for alle som har betalt medlemskontingenten for 2023.
Disse vil ha stemmerett under møtet. Kontingenten må være innbetalt senest 6
uker før årsmøtedato.

Vi får besøk av representanter for IK Start som er til stede fra kl 19:00-1930, deretter følges årsmøtets saksliste.

Det serveres pizza etter møteslutt.

Du er hjertelig velkommen!

ÅRSMØTEPAPIRER 2023