Publisert under 2024 Nytt fra styret

Styret 2024

Årsmøtet 15. januar 2024 valgte følgende tillitsvalgte:

  • Kai Rune Karlsen, leder (ikke på valg)
  • Alf Thomas Tønnessen, nestleder (ikke på valg)
  • Mina Kanchan Løyning, styremedlem (ikke på valg)
  • Hilde Caspersen, styremedlem (gjenvalgt) – valgt for 2 år
  • Anne Maren Ravnaas, styremedlem (ny) – valgt for 2 år
  • Nina Kornbrekke, 1. varamedlem (ikke på valg)
  • Jorun Bakken, 2. varamedlem (gjenvalgt) – valgt for 2 år

Valgkomite:

  • Robert Gimre (ikke på valg)
  • Aslak Hansen Broen (ny) – valgt for 2 år