Publisert under Info fra styret

Styret

Styret 2022 består av

 • Kai Rune Karlsen, leder (gjenvalgt)
 • Alf Thomas Tønnessen, nestleder (nyvalgt)
 • Ole Anders E. Ellingsberg, styremedlem (gjenvalgt)
 • Hilde Caspersen, styremedlem (gjenvalgt)
 • Christina Bråten, styremedlem (nyvalgt)
 • Nina Kornbrekke, 1. varamedlem (nyvalgt)
 • Jan Ivar Vevle, 2. varamedlem (nyvalgt)
Publisert under Info fra styret

Referat Tigerberget årsmøtet 31/05-18

Avholdt på Sparebanken Sør Arena.

12 stk til stede, alle utenom en var medlemmer i fjor. Ble vedtatt at alle medlemmer fra i fjor var stemmeberettiget.
På grunn av lite engasjement, og det faktum at Start ikke er interessert i å ha en offisiell supporterklubb lenger, ble det stemt ja til avvikling av supporterklubben.

Vi er ikke på noen som helst måte interessert i å være en uoffisiell supporterklubb. Start mener at dette er noe flere klubber har gjort, men som ikke stemmer. De fleste klubbene i Norge har en offisiell supporterklubb, og et tett samarbeid med supporterne. Vi har lagt ned mange timer på å jobbe for bedre stemning og liv rundt klubben, men føler oss ikke verdsatt nok av klubben til å ville fortsette med dette arbeidet.
Det ble også vedtatt at styret får fullmakt til å utføre de grepene som må til mot avviklingen. Vi vil bruke resten av sesongen på å gjøre dette.

Publisert under Info fra styret

Styret 2018

Styret i 2018 består av:

 • Christina Bråten (leder)
 • Christoffer Falander Sørbø (nestleder)
 • Alf Joachim Tapper og Monika Orf  (styremedlemmer)

Varamedlemmer er

 • Lise Terjesen
 • Ole Gilboe Hermansen
 • Aud Karin Holberg