Styret

Styret 2022 består av

  • Kai Rune Karlsen, leder (gjenvalgt)
  • Alf Thomas Tønnessen, nestleder (nyvalgt)
  • Ole Anders E. Ellingsberg, styremedlem (gjenvalgt)
  • Hilde Caspersen, styremedlem (gjenvalgt)
  • Christina Bråten, styremedlem (nyvalgt)
  • Nina Kornbrekke, 1. varamedlem (nyvalgt)
  • Jan Ivar Vevle, 2. varamedlem (nyvalgt)