Publisert under 2024

Pressemelding fra Tigerberget Supporterklubb

Tigerberget Supporterklubb ønsker å uttrykke sin fulle støtte til initiativet fra «Vårt Start AS» som aksjonær i «Stein på Stein 1905 AS». Vi er overbevist om at en lokalt forankret folkeaksje vil være et viktig bidrag for å styre IK Start i riktig retning.

På vårt siste medlemsmøte ble det enstemmig vedtatt at vi skal kjøpe 100 aksjer i «Vårt Start AS». Dette besluttes som et sterkt signal om vår tro på klubbens fremtid og vårt engasjement for å bidra til dens suksess.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kai Rune Karlsen
Leder Tigerberget Supporterklubb
950 65 074
post@tigerberget.no

Med vennlig hilsen,

Tigerberget Supporterklubb, 26.06.24