Reisereglement

Som reisende supporter vil vi at du skal huske følgende:

 • Du er som reisende stolt representant for både Tigerberget Supporterklubb og IK Start. Sørg for at alle vi møter sitter igjen med et godt inntrykk av oss.
 • Alkohol skal nytes med måte. Vi er på tur for å se fotball, ikke bare feste.
 • Alle reiser er arrangert av Tigerberget. Skjer det skader på buss underveis, kontakt reiseleder. Ved forsettlige skader er reisende selv ansvarlig for sine handlinger økonomisk, praktisk og moralsk.

 

Reiseregler:

 • Alle som er påmeldt turer er ansvarlig for punktlig oppmøte både på utreise og hjemreise. Vi venter ikke hvis dere er forsinket
 • Alle som er med på busstur må også være med på kamp. Det er ikke anledning til å f.eks. sitte på pub mens kampen spilles.
 • Reiseleder er ansvarlig på tur. Alle henvendelser skal gå til reiseleder og ikke til styremedlemmer eller bussjåfør.
 • På alle turer vil det være reiseledere for å hjelpe alle til en hyggelig turopplevelse. Alle reisende er pliktig til å følge instrukser fra reiselederne.
 • Alkohol skal nytes med måte. Det skal ikke være til sjenanse for andre. Overdreven fyll og uansvarlig oppførsel vil medføre alkoholforbud, eller utestengelse fra framtidige turer. Du kan også bli nektet å reise videre med bussen.
 • Det skal ikke legges ut bilder i sosiale medier uten at de som er med på bildene samtykker
 • På tur aksepteres ikke hetsing eller sjikane av medreisende, spillere eller bortesupportere basert på rasisme, seksuell legning eller generell seksuell trakassering.
 • Alle er velkommen til å være med på våre turer. Eneste forutsetninger er at du er Start-supporter og følger reisereglementet. Om du ønsker å bli medlem, så kan dette ordnes på bussen.
 • Alle turer betales enten i bussen med kontanter eller kort, eller med betalingsappen Vipps i forkant. Det åpnes for forhåndsbetaling, og det vil bli annonsert i våre kanaler. Det er bindende påmelding. Hvis du ikke møter opp vil det bli sendt ut krav om betaling i etterkant.
 • Tigerberget har en streng internjustis. Om du utfører handlinger som går utover det vi anser som akseptable, må du regne med å bli pekt ut eller navngitt til ansvarlig myndighet.
 • Brudd på reisereglementet vil medføre sanksjoner. Styret i Tigerberget utmåler sanksjoner basert på alvorlighetsgrad i hver enkelt sak. Det må forventes progressiv bestrafning ved gjentatte uønskede hendelser.