Samlet for I.K Start!

Vi er på kamp for å vise vårt engasjement for Start, og bidra til liv og stemning som lagets 12. mann. På T1 må vi være samlet, selv om vi er ulike grupperinger med ulike meninger. Det derfor viktig at vi respekterer hverandre, og på kamp er det støtte til idrettsklubben som gjelder. Derfor er det også noen grunnprinsipper som alle må forholde seg til:

  • Vi står samlet på feltet, ikke en klatt her og en klatt der. Trekk inn mot midten!
  • Det er ikke tillatt å stå nede ved gjerdet, trekk opp på tribunen!
  • Alle følger forsangerne – hovedforsanger er Espen Eppo Iversen
  • Bruk stemmen, skjerf og flagg aktivt
  • Flagg som lånes ut skal leveres tilbake
  • Støtt laget i med- og motgang
  • Det skal under ingen omstendighet kastes ting inn på banen
  • Rasistiske utsagn mot motspillere/dommere tolereres ikke
  • Delta aktivt på gjennomføring av tifoarrangementer!
  • Husk at du representerer Start på kamp – vær en god representant!

Hvis alle følger disse enkle prinsippene vil opplevelsen av å stå på feltet og støtte Start bli bedre for alle, og vi vil høres bedre for spillerne og resten av publikum. Vi skal være den 12. mann, og bidra til at Start får en fryktet hjemmearena. Det er vår viktigste oppgave.

God kamp og Heia Start!