Styret i 2017 består av Christina Bråten (leder), Christoffer Falander Sørbø (nestleder), Alf Joachim Tapper, Monika Orf og Lene Ringdal (styremedlemmer). Varamedlemmer er Lise Terjesen, Ole Gilboe Hermansen og Aud Karin Holberg