Styret 2016

Leder: Sigurd Bakke
Mobil:
E-post:
Hovedoppgave: Økonomi og regnskap

Nestleder: Jeanette Heia
Mobil: 93897953
E-post: medlem@tigerberget.no
Hovedoppgave: Medlemsansvarlig

Styremedlem: Christina Bråten
Mobil: 99422561
E-post: tifo@tigerberget.no
Hovedoppgave: Tifo

Styremedlem: Ivar Høiland
Mobil: 97081560
Hovedoppgave: Kroansvarlig

Styremedlem: Aslak Broen
Mobil: 97686301
E-post: tur@tigerberget.no
Hovedoppgave: Turansvarlig

Varamedlem: Ina M. Gabrielsen
Hovedoppgave: Web

Varamedlem: Alf Joachim Tapper
Mobil: 41463140
E-post: tifo@tigerberget.no
Hovedoppgave: Tifo