Valgkomiteen ønsker kandidater til Tigerbergets styre

Til alle medlemmer av Tigerberget Supporterklubb

Valgkomitèen ønsker forslag til kandidater til styret i Tigerberget Supporterklubb. Frist for å sende forslag er 1. desember 2021.
Er du god på rekruttering? Full av gode forslag til hvordan supporterklubben bør drives? Har du gode kontakter som kan komme supporterklubben til nytte? Er du god på å organisere turer eller andre arrangementer? Eller har du rett og slett bare lyst til å være med i styret i supporterklubben eller foreslå noen andre?
Vi trenger innspill til nye styremedlemmer, varamedlemmer og forslag til medlemmer av valgkomitè. Tillitsvalgte i Tigerberget Supporterklubb får ikke honorar for sine verv. For å kunne velges må man være medlem av Tigerberget.
Styremedlemmer og medlemmer av valgkomitèen velges frem til neste ordinære årsmøte.

Styret har bestått av:
Leder: Kai Rune Karlsen
Turansvarlig: Lise Terjesen
Regnskap: Ole Andreas Eikeland Ellingsberg
Kro ansvarlig: Hilde Caspersen
Kro ansvarlig: Bjørn Harald Terjesen
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Valgkomitèen har bestått av:
Anne Maren Ravnaas
Robert Gimre

Lise T. og Bjørn Harald T. har informert om at de ikke ønsker stille til gjenvalg. Valgkomitèen vil lage innstilling til styret som trykkes i innkallingen til årsmøtet.

Forslag til kandidater kan sendes til en av epostadressene under.
Anne Maren Ravnaas, annemaren77@gmail.com (tlf 98837757)
Robert Gimre, robertgimre@yahoo.com (tlf 97030483)

Frist for forslag til kandidater er onsdag 1.desember 2021.
Vi vil kontakte kandidatene som melder seg for en nærmere samtale.
Ta gjerne kontakt med en av oss om du har noen spørsmål.

Hilsen
Valgkomitèen,
Robert & Anne Maren, 08.11.21