Medlemsmøte 24.6. kl 18

Tigerberget inviterer til medlemsmøte på Londsia Pøbb.
I forbindelse med årsmøtets vedtak om dualmodell med «Stein på stein 1905» vil vi gjerne forankre Tigerbergets engasjement i «Vårt Start AS». Skal Tigerberget Supporterklubb være en av investorene i Vårt Start AS? Hvor mye skal man eventuelt investere? Vi tar diskusjonen med medlemmene , møt opp og si din mening.
Vi får også besøk av hovedarkitekten bak «Vårt Start AS», Frederik Munksgaard Hanssen som vil gi oss en kort gjennomgang og svare på spørsmål