Årsmøte mandag 14. desember

Årsmøte for 2015 blir mandag 14. desember kl. 19.05 på Startvippen (inngang 7). Selv om det ble en tung sesong på de fleste måter, håper vi mange setter av et par timer denne kvelden til en gjennomgang av 2015 og valg av nytt styre.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil vi dele ut prisen til årets supporter, og ønsker en diskusjon om hvordan vi fremover kan rekruttere flere folk til innsats både på feltet og som frivillige i supporterklubben. Det er mye som skal gjøres, og vi trenger flere til å være med å dele på oppgavene.

§ 7 Årsmøte
Årsmøtet er Tigerbergets øverste organ og ordinært årsmøte avholdes årlig mandag i uke 51. Avvikende regnskapsår for perioden 01.12-30.11. Årsmøtet holdes på egnet sted. Alle medlemmer som har vært medlem i minimum 6 uker før årsmøtet er stemmeberettiget på årsmøtet. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Alle vedtektene finner du HER

Medlemmer i suporterklubben får tilsendt årsmøtepairer på e-post en av de nærmeste dagene.

Velkommen til årsmøte 14. desember!

Tigerberget-200x200